Gå til innholdet

Brukervilkår

L1060876

Vilkår for bruk av Drammen bysykkel

Drammen Kommune og Clear Channel Norway samarbeider om ordningen Drammen Bysykkel. Bruk av
bysyklene krever at du på forhånd har inngått avtale med Clear Channel Norway.

For å bli abonnent, må du akseptere følgende vilkår:

1. Du er ansvarlig for å sykle forsiktig og overholde trafikkreglene, og det er også ditt ansvar dersom du
påfører deg selv eller andre skade ved bruk av bysykkelen.

2. Du er personlig ansvarlig for brukerkortet og sykkelen. Av den grunn bør du ikke låne bort bysykkelen
eller overlate utlånskortet til andre. Tapt eller stjålet kort må umiddelbart meldes til vår servicetelefon (906 68 373), evt. sende oss melding på post@drammenbysykkel.no. Hvis melding om tap uteblir eller kommer
sent, vil du bli holdt ansvarlig for misbruk av kortet. Erstatningskort sendes mot en avgift på kr. 50,-

3. Syklene blir satt ut i god stand, og blir løpende ettersett og reparert. Det kan allikevel være at brukeren
før deg har ødelagt eller sabotert deler av sykkelen. Du er selv ansvarlig for å etterse at sykkelen er hel og
i forsvarlig stand før den tas i bruk. Vi ber deg ta kontakt med vår servicetelefon hvis du oppdager større
skader på bysykkelen du nettopp har lånt. Dette vil hindre misforståelser og du hjelper Clear Channel med
å finne ødelagte bysykler.

4. Bruk av bysykkelen må ikke overstige tre timer av gangen. Unnlater du å levere tilbake bysykkelen i tide
gjentatte ganger, har Clear Channel anledning til å sperre utlånskortet permanent.

5. Bysykkelen skal ikke brukes utenfor sentrumsområdene, i skog og mark eller til sykling utenfor vanlig vei.
Det er ikke tillatt å ta med seg bysykkelen utenfor Drammens bygrense.

6. Setter du fra deg bysykkelen utenfor et av våre stativer, skjer det helt og holdent på eget ansvar.
Blir sykkelen stjålet er du erstatningspliktig, og du må umiddelbart melde tyveriet til Clear Channel.
Du plikter også å samarbeide med Clear Channel om utfylling av politianmeldelse.

7. Etter endt bruk må du sette bysykkelen tilbake i et av Drammen Bysykkels sykkelstativer. Ved retur må du
forsikre deg at sykkelen blir returnert på korrekt vis. Du setter sykkelen i en lås hvor lyset mellom
låsepinnene er grønt. Det vil ved korrekt retur blinke rødt/grønt og ende på permanent grønt. Etter det må
du forsikre deg at sykkelen er låst. Hvis sykkelen ikke er returnert på korrekt vis, er du erstatningspliktig
dersom den blir stjålet.


8. Dersom du handler i strid med vilkårene i denne avtalen og sykkelen blir mistet eller stjålet, plikter du å
erstatte sykkelens verdi - i 2016 er dette kr 3.600. Beløpet skal innbetales til Clear Channel Norway AS.
Hjelp oss til å opprettholde et godt sykkeltilbud.

PERSONVERN
Ved tegning av abonnement på Bysykkel gjelder følgende vilkår med hensyn til lagring og behandling av personopplysninger:
All registrering og behandling av personopplysninger om deg i henhold til abonnementsvilkårene, er underlagt reglene i personopplysningsloven. Behandlingsansvarlig er:
Clear Channel Norway AS
Postboks 467 Sentrum
0105 Oslo
Servicetelefon 815 00 250
Du har i henhold til personopplysningsloven krav på informasjon om hvilke personopplysninger om deg som er registrert og som behandles, samt krav på retting og/eller sletting av feilaktige opplysninger. Du har også rett til å trekke samtykket til behandling av personopplysningene tilbake når som helst, men slik at dette først kan effektueres når den enkelte opplysning ikke lenger er nødvendig for å gjennomføre kontraktsmessig avvikling av abonnementsforholdet.
Clear Channel Norway AS (Clear Channel) lagrer de kundeopplysningene om deg som du gir i registreringsskjemaet.  Disse opplysningene lagres så lenge abonnementsforholdet varer. Opplysningene brukes til å administrere abonnementsforholdet og til å utvikle Bysykkel-tjenesten på best mulig måte for abonnentene. Disse opplysningene vil kunne deles med tredjeparter som Clear Channel samarbeider med for å gjennomføre og/eller utvikle Bysykkel-tjenesten eller andre tjenester.
I tillegg registreres og lagres opplysninger om tid og sted for utlån og innlevering av sykkel i stativene i henhold til brukerbetingelsene. Disse opplysningene lagres i maksimalt 12 måneder, med unntak for tilfeller hvor det er nødvendig å lagre dem lenger for å følge opp tap av og eller skade på sykkel.

God tur!