Gå til innholdet

Turister

Bragernes promenade juni

Er du turist, ta kontakt med turistinformasjonen

Turister som ønsker å benytte bysykler under sitt opphold i Drammen bes ta kontakt med Turistinformasjonen:

Drammen Turistkontor
Engene 1
3008 Drammen

Telefon: 32 04 04 04 
Mail: turist@drmk.no