Gå til innholdet

Vanlige Spørsmål

_27092007131156_jpg_613036a

Kjapt og sundt rundt i byen

• Hvordan låner jeg en sykkel?
Ditt brukerkort er din nøkkel til bysykkelstativene og du må gå til et av disse for å låne en sykkel. Følg anvisningene på betjeningsstolpen i den ene enden av stativet og hold kortet inntil kortleser. Du får løpende forklaring på skjermen om hva du skal gjøre. Når du har blitt tildelt en sykkel, løfter du angitt sykkel ut av stativet. Om sykkelen av en eller annen grunn blir stående i mer enn 30 sekunder uten å bli løftet ut av stativet, låses den fast igjen, og kortet fristilles.

• Hvordan leverer jeg tilbake en sykkel jeg har lånt?
Sykkelen returneres til et bysykkelstativ som er i drift. Sett sykkelen i en ledig plass i sykkelstativet. Stå ved sykkelen til du ser at den blir registrert av stativet. Dette kan du se ved at lyset i låsen skifter fra grønt til blink rødt/grønt og ender på permanent grønt igjen. Kjenn så etter at den er låst fast. Husk at du er ansvarlig for sykkelen inntil den er korrekt returnert i stativet. 

• Hvor lenge kan jeg låne en sykkel?
Bysyklene skal være tilgjengelig for mange, og derfor er lånetiden begrenset. Du må alltid sette tilbake sykkelen i et av stativene senest etter 3 timer, men gjerne låne en sykkel igjen rett etterpå. Leverer du en sykkel for sent får du et straffepoeng. Får du 3 straffepoeng sperres kortet. Ta kontakt med oss på telefon 906 68 373 i kontortiden om dette skjer.

• Når er stativene åpne?
Stativene er åpne mellom kl 06.00 og 24.00, men stengt for utlån om natten. Sykler kan likevel leveres tilbake hele døgnet. I vintersesongen og ved tyngre vedlikehold kan systemet være stengt under arbeidet.  

• Hva skjer om sykkelen jeg låner er skadet?
Er den så skadet at den ikke bør brukes, setter du den bare tilbake i stativet med en gang. Deretter kan du låne en annen sykkel (stativet sørger for at du blir tildelt en annen sykkel enn den du returnerte).

Hva skjer om jeg skader en sykkel?
Vi forstår at en sykkel kan bli skadet ved et uhell, og hører gjerne fra deg om så skulle skje. Du har ikke erstatningsansvar for sliteskader og uhell. Selvsagt håper vi at du tar hensyn til sykkelen og andre, slik at det ikke skjer noen skader. På denne måten gjør du det triveligere for andre å bruke sykkelen etter deg.

• Hvor lenge varer mitt abonnement?
Abonnementet er gyldig i hele det kalenderåret det blir kjøpt. Dette gjelder uansett når du kjøper det i løpet av året. Ikke kast kortet ved utløp av sesongen. Kortet gjelder år for år, og abonnementet løper til det blir sagt opp. Fornyelse av abonnementet skjer ved innbetaling av abonnementsavgiften for inneværende sesong.

• Hvor finner jeg stativene?
For en oppdatert oversikt henvises det til våre internettsider på www.bysykler.no

• Hva gjør jeg om stativet er fullt eller tomt?
Det hender at enkelte stativer kan bli fulle uten at vi har rukket frem for å tømme dem, på samme måte som stativer også kan gå tomme. Stativene varsler imidlertid automatisk servicepersonalet om dette skjer. I slike tilfeller må du benytte et annet stativ. Du må aldri forlate sykkelen ulåst.

• Hvorfor er det reklame på syklene og i stativene?
Det er fordi ordningen er 100% reklamefinansiert. Drammen kommune betaler altså ikke for Drammen Bysykkel, som eies og drives av Clear Channel.

• Hvor mange sykler kan jeg låne?
Kun en av gangen. Trenger du flere sykler, anbefaler vi deg å tegne flere abonnementer, for eksempel for hvert familiemedlem. Bysyklene er kun ment for en syklist av gangen.

• Kan personer under 18 år benytte bysyklene?
Abonnementet kan kun tegnes av personer over 18 år. Velger du å la en annen bruke ditt bysykkel-abonnement, er du ansvarlig for hvordan abonnementet blir benyttet.

•Kan jeg sykle hvor jeg vil?
Bysykkelen skal ikke brukes utenfor sentrumsområdene, i skog og mark eller til sykling utenfor vanlig vei. Det er ikke tillatt å ta med seg by-sykkelen utenfor Drammen bygrense.